Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2014

owlmarcia
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— C. Bukowski
Reposted frombotaka botaka viaateme ateme
owlmarcia
3511 f713
mornings are tough
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaateme ateme
owlmarcia
4036 fd4a
Reposted fromunr-eal unr-eal viablablablabla blablablabla
owlmarcia
0297 26d3
owlmarcia
owlmarcia
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
owlmarcia
5204 0e68
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viacamil camil
1320 883d

yourdarlinglolita:

Leon The Professional, 1994

Reposted fromtwice twice viacamil camil
owlmarcia
4556 e5ff
Reposted fromthegirl thegirl viacamil camil
owlmarcia
8408 4d8f 500
Reposted fromcarly carly via13-days 13-days
owlmarcia
9215 3332
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet
owlmarcia
7327 7597 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsychoviolet psychoviolet
owlmarcia
owlmarcia
0695 493e
Reposted fromthebelljar thebelljar viacamil camil
4391 0a82
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viacamil camil
4079 162c
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacamil camil
owlmarcia
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viaateme ateme
owlmarcia
owlmarcia
Niedziela

Tragedia.
Chodziłem po deszczu w kapeluszu nasuniętym na czoło, z kołnierzem palta podniesionym, z rękami w kieszeniach.
Po czym wróciłem do domu.
Wyszedłem jeszcze raz żeby kupić coś do jedzenia.
I zjadłem.
— Witold Gombrowicz, "Dziennik 1953-1956"
Reposted frombookquotes bookquotes viaateme ateme
owlmarcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl